studia przypadku

Zmiana dostawcy Data Center

Branża: Chemia
Skala: Firma z ponad 40tyś. pracowników na świecie
Czas trwania: 3 lata

Przebieg projektu

ITR-GROUP dołączył w trybie B2B, jako jeden z poddostawców know-how oraz zasobów.

Projekt dotyczył przeniesienia całej ogromnej infrastruktury IT klienta z bieżącego Datacenter CMO (Current Mode of Operation) do nowego Datacenter FMO (Future Mode of Operation) dostarczanego przez innego dostawcę.

Sama skala projektu była ogromna:

 • ok. 200 osób zaangażowanych w projekt ze strony dostawcy FMO
 • ok. 200 osób zaangażowanych ze strony samego klienta
 • ok. 50 osób oddelegowanych ze strony dostawcy CMO

Zakres (project scope):

 • Łącznie 1000 aplikacji
 • Największa w Europie instalacja w środowisku Microsoft BI
 • 8000 Serwerów

Fazy projektu:

 • ITR-GROUP w pierwszej fazie wspierała zdefiniowanie zakresu projektu – które aplikacje są do przeniesienia, na jakich technologiach bazują, ile serwerów używają
 • Następnie zdefiniowane zostały kontraktowe zasady współpracy między zaangażowanymi stronami (ITR GROUP pomagała w ich definicji oraz audycie umowy):

– Klient

– CMO provider

– FMO provider

– 3rd-Parties: IBM, ATOS, ACCENTURE, DELLOITE etc…

  • Specjaliści IT ITR-GROUP byli zaangażowani w fazę fizycznej migracji w następujących obszarach:

  – End-2-End Project Management

  – Technical Transition Management

  – MS SQL, Oracle, AWS DB, AZURE

  – Unix, Linux, Solaris Systems

  – Microsoft BI Solutions

  • Planowaliśmy skrupulatnie I koordynowaliśmy migracje GO-LIVE zgodnie z wytycznymi klienta i warunkami CMO oraz FMO
  • Tworzyliśmy RUN-booki, cutover plans oraz wszelką niezbędną dokumentację
  • Zarządzaliśmy poszczególnymi zasobami technicznymi, wydając im stosowne polecenia i zezwolenia na przejście przez kolejne techniczne kroki migracji

  Należy wspomnieć o bardzo skrupulatnej dokumentacji wytworzonej przez ITR-GROUP na żądanie poszczególnych stron (counterparts):

  • Zakres projektu
  • Żądane wyniki testów UAT
  • Przebieg migracji
  • Kryteria odbioru systemu po migracji

  Pod nadzorem i z udziałem ITR-GROUP z sukcesem zmigrowano 60 dużych, skomplikowanych heterogenicznych aplikacji.

  Projekt Carve-Out

  Branża: Przemysł
  Skala: Firma z ponad 100 tyś. pracowników na świecie.
  Samo IT to kilkadziesiąt tysięcy pracowników rozproszonych na całym świecie.
  Czas trwania: 3-4 lata

  Przebieg Projektu

  Zostaliśmy poproszeni, jako partner OUTSOURCINGOWY, o wsparcie ogromnego projektu CARVE-OUT. Pojęcie to dotyczy oddzielenia się spółki córki od spółki matki. Ma to za sobą przede wszystkim duże konsekwencje giełdowe. Regulator niemniej opisuje również procedury IT, które muszą być spełnione aby ten procesu uznać za przeprowadzony z sukcesem.

  Chodzi tutaj o takie logiczne odseparowanie infrastruktury IT, aby jej elementy nie były, po zakończonym CARVE-OUT, dostępne dla siebie przez połączenia LAN (dopuszczalne jest tylko ruch WAN). To potencjalnie proste zadanie, jest w efekcie dużym i rozległym projektem.

  W pierwszej fazie ITR-Group wsparło klienta w definiowaniu zakresu projektu (Project SCOPE):

  • Które systemy są przedmiotem projektu
  • Dokąd będą migrowane: własne DataCenter, rozwiązania chmurowe: AWS, AZURE, GC, OCI etc.

  Następnie wspieraliśmy fazę architecture design:

  • Opis bieżących systemów
  • Ich funkcjonalność
  • Dokąd i w jaki sposób będą migrowane

  Faza trzecia dotyczyła przygotowania i wykonania migracji:

  • Planowanie i przygotowanie setek rozmów z właścicielami aplikacji
  • Zapisywanie rezultatów i analizowanie ich wpływu na dalszy rozwój projektu
  • Planowanie migracji wraz z zespołami technicznymi odpowiedzialnymi za ich wykonanie
  • Nadzór nad migracjami we wszystkich koniecznych środowiskach:
   • TEST
   • UAT
   • PROD

  Stan aktualny – projekt rozpisano łącznie na 3 lata. Spółka jest zaangażowana w niego od roku. Projekt nadal trwa.

  Migracja z Solaris do Linux

  Branża: Banking
  Skala: Znany duży bank
  Czas trwania: 2 lata

  Przebieg projektu

  ITR-Group wykonała w swojej karierze kilka tego rodzaju projektów. Tu skoncentrujemy się na opisie jednego z nich.

  Jako zewnętrzny dostawca kompetencji, ITR-GROUP została poproszona o:

  • Przeprowadzanie fazy Due-Dilligence
  • Oszacowanie kosztów
  • Analizę stadium wykonalności
  • Oszacowanie czasu trwania projektu

  Wejście w projekt:

  Oczywiście rozpoczęliśmy od stadium wykonalności oraz od kluczowych punktów ważnych dla naszego klienta. Środowisko bankowe cechuje się bardzo dużą redundancją i szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo. Te aspekty przyczyniają się do większej komplikacji projektu jak również jego czasochłonności.

  W tym konkretnym przypadku zdefiniowaliśmy około 30 Serwisów, korzystających łącznie z ponad 100 serwerów, głównie w środowisku Solaris i wykorzystujących technologię bazodanową Oracle.

  Celem projektu była ich migracja do środowiska Linux.

  Przebieg:

  • Plan
  • Definicja ryzyka
  • Szacowanie kosztów
  • Rozmowy z właścicielami aplikacji celem oszacowania poziomu skomplikowania oraz dodatkowych kosztów ze strony dostawców oprogramowania zewnętrznego
  • Planowanie Go-LIVEs z dostawcą DC oraz właścicielem i twórcą aplikacji

  Poprzez skoordynowane działania, dobre opisanie zakresu i kosztów, projekt został z sukcesem doprowadzony do końca.

  Profesjonalne doradztwo

  W ITR-GROUP wychodzimy naprzeciw trendom na rynku IT i doradzamy naszym klientom jak bezpiecznie i skutecznie przejść przez proces transformacji IT do aktualnych standardów.

  Klient przede wszystkim

  Nasz fokus jest skoncentrowany zawsze na kliencie. Niezależnie od jego branży czy używanych aplikacji. Oczywiście są obszary, gdzie konkretne doświadczenie z danej aplikacji jest niezbędne.

  Wieloletnie doświadczenie

  Jako doświadczony partner IT jesteśmy w stanie szybko oszacować jak długi i skomplikowany będzie dany projekt migracji oraz dostarczyć odpowiednie zasoby do jego realizacji.

  Obsługiwane branże

  ITR-GROUP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa jest młodą firmą, powstała w 2019 roku. Niemniej jej założyciele legitymują się ponad 20 letnim doświadczeniem w branży IT. Naszą przygodę rozpoczynaliśmy w branży FMCG, planując sieci LAN, WAN, tworząc architekturę Data Center dla naszych klientów. Następnie, wraz z ewolucją w IT, przeprowadzaliśmy naszych klientów przez poszczególne etapy migracji i transformacji Data Center.

  Jesteś zainteresowany
  współpracą z nami?

  ITR-GROUP SP. Z O.O. SP. K.

  Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk

  +48 601 311 044

  info@itr-group.eu