Wykorzystaj swój potencjał

Dzisiejszy obraz IT w przedsiębiorstwach cechuje się unikalnym kształtem i dopasowaniem do konkretnych potrzeb. Ewoluuje również na przestrzeni lat i jest bardzo dynamiczną branżą.

Po 2000 roku obserwujemy stałe zmiany i rozwój w IT: od ogromnych maszyn w Data Center i migracji między nimi, przez bardzo popularną po 2010 roku wirtualizację. Jej naturalnym następcą są rozwiązania Cloud Computing oferowane przez takich potentatów jak Amazon ze swoim AWS, Microsoft z AZURE, Google z CLOUD czy Oracle z Oracle Cloud Infrastructure.

Właściwe strategiczne decyzje w obszarze IT zapewniają firmom, z właściwie każdej branży, duży potencjał rozwoju i otwarcie na rynek klienta online. Wystarczy spojrzeć na wyniki sprzedaży w branżach: FMCG, bankowość, ubezpieczenia, industrialnej, aby dostrzec jak silnie ruch klientów przesuwa się w stronę internetu.

W ITR-GROUP wychodzimy naprzeciw trendom na rynku IT i doradzamy naszym klientom jak bezpiecznie i skutecznie przejść przez proces transformacji IT do aktualnych standardów.

Cztery obszary specjalizacji

ITR-GROUP koncentruje się na następujących obszarach i wsparciu dla nich:

Konsulting w obszarze
IT & IT Cloud

 • Analiza infrastruktury i aplikacji
 • Cloudification – doradztwo jak przenieść się do chmury
 • Budowanie roadmap dla systemów IT
 • AWS, AZURE, OCI Oracle Cloud Infrastructure

Migracje
Data Center

 • DC 2 DC – Data Center to Data Center
 • P2V – Physical to Virtual
 • P2C – Physical to Cloud
 • V2C – Virtual to Cloud (aktualny trend)

Oracle oraz Oracle Cloud Infrastructure

 • Planowanie i architektura
 • Bezpieczeństwo
 • Wydajność
 • Migracje do OCI Oracle Cloud Infrastructure

Dostarczanie projektowych zasobów IT w następujących formach

 • Person outsourcing
 • Team outsourcing
 • Offshoring
 • Nearshoring
Jako doświadczony partner IT jesteśmy w stanie szybko oszacować jak długi i skomplikowany będzie dany projekt migracji oraz dostarczyć odpowiednie zasoby do jego realizacji.

Obsługiwane branże

ITR-GROUP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa jest młodą firmą, powstała w 2019 roku. Niemniej jej założyciele legitymują się ponad 20 letnim doświadczeniem w branży IT. Naszą przygodę rozpoczynaliśmy w branży FMCG, planując sieci LAN, WAN, tworząc architekturę Data Center dla naszych klientów. Następnie, wraz z ewolucją w IT, przeprowadzaliśmy naszych klientów przez poszczególne etapy migracji i transformacji Data Center.

Case Studies

ITR Group - Studium Przypadku - Profesjonalna Obsluga Klienta

Zmiana dostawcy Data Center

ITR-GROUP dołączył w trybie B2B, jako jeden z poddostawców know-how oraz zasobów.

Projekt dotyczył przeniesienia całej ogromnej infrastruktury IT klienta z bieżącego Datacenter CMO (Current Mode of Operation) do nowego Datacenter FMO (Future Mode of Operation) dostarczanego przez innego dostawcę.

ITR Group - Studium Przypadku - Migracja Baz Danych

Projekt Carve-Out

Zostaliśmy poproszeni o wsparcie ogromnego projektu CARVE-OUT. Pojęcie to dotyczy oddzielenia się spółki córki od spółki matki. Ma to za sobą przede wszystkim duże konsekwencje giełdowe. Regulator niemniej opisuje również procedury IT, które muszą być spełnione aby ten procesu uznać za przeprowadzony z sukcesem.

ITR Group - Studium Przypadku - Outsourcing

Migracja z Solaris do Linux

Jako zewnętrzny dostawca kompetencji, ITR-GROUP została poproszona o przeprowadzanie fazy Due-Dilligence, oszacowanie kosztów, analizę stadium wykonalności oraz oszacowanie czasu trwania projektu. Rozpoczęliśmy od stadium wykonalności oraz od kluczowych punktów ważnych dla naszego klienta.

Jesteś zainteresowany
współpracą z nami?

ITR-GROUP SP. Z O.O. SP. K.

Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk

+48 601 311 044

info@itr-group.eu